Dr Petrus Moolman Sondag 2 Augustus 2020

Dr Petrus behandel die tema: Abram – Geloofsrolmodel of twyfelaar wat glo?