Sondag 26 Desember 2021 Dr Petrus Moolman

om https://youtu.be/eCtNJ-1qQXona hierdei video te kryk, gebruik hierdie skakel: